O'Rourke, Bernadette & Ramallo, Fernando, 2013, b.

O'Rourke, Bernadette & Ramallo, Fernando, 2013, b. “A miña variedade é defectuosa” – a legitimidade dos neofalas en galego. Estudos de Lingüística Galega, 89-103. 2013 (with Ramallo, F.)